Informatie Technologie
moet ons dagelijks werk aangenamer maken  ... en concurrentievoordeel opleveren ...

De bewuste inzet van automatisering wordt gezien als de 4e productiefactor - naast natuur, arbeid en kapitaal (ondernemerschap), die in onze westerse economie absoluut noodzakelijk is om concurrerend te blijven.
Maar ondanks veel investeringen op deze gebieden ("hard- en software") is bij veel bedrijven vaak nog lang geen sprake van een soepele stroom van de informatie door de organisatie. . .
Toch is het de bedoeling dat IT wordt toegepast als olie voor de organisatie van ons bedrijfsleven. Zodat één en ander gesmeerd loopt!

"Veel voorkomende handelingen moeten door de computer worden gedaan"

-- toch? Maar doet uw computer voor u wat-ie kan? Praten uw verschillende automatiseringstoepassingen met elkaar?

Of brengt u informatie - die tussen de verschillende stappen van uw bedrijfsproces moet worden uitgewisseld - nog steeds over volgens het zogenaamde gymschoenen-protocol: door menselijke tussenkomst?

Soms is een enkele stap van dubbele gegevensinvoer jarenlang de oorzaak van:


MNO - IT dienstverlening is specialist in het verhelpen van stagnatie in de informatiestroom. In het meedenken over en het realiseren van (ad hoc) toepassingen, die direct resultaat opleveren . . . waardoor ook uw bestaande investeringen rendabel blijven.